I made this widget at MyFlashFetish.com.


Monday, 27 February 2012

MENGAPA HARUS BERBICARA DENGAN WANITA MUSLIMAH ZAMAN INI

Pentingnyya berbicara dengan wanita Muslimah zaman sekarang ini,adalah disebabkan dua perkara utama yang tidak boleh ditolak lagi,iaitu:-

             PERTAMA;krisis mental yang sedang dilalui oleh umat zaman ini.
             KEDUA;besarnya peranan wanita dalam menangani krisis ini.

  Kedua-dua hal tersebut dapat dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan berikut:-

            PERTAMA;Krisis mental yang sedang dilalui oleh umat zaman ini.

Tidak dapat diragukan lagi,bahawa umat Islam zaman sekarang ini sedang melalui satu zaman sulit,dimana ianya sangat berbeza dari sejarah zaman-zaman sbelum ini.Bahkan boleh dikatakan bahawa umat Islam tidak pernah melalui satu zaman sesulit ini sebelum ini.Banyak bahaya-bahaya sedang mengancam mereka dari luar, sementara pelbagai penyakit sedang dijangkiti oleh tubuh mereka dari dalam.

         Dalam masa yang sama di kalangan umat Islam jarang ada manusia yang berbuat baik dengan ikhlas.Dan sekiranya ada orang yang memahami peranannya untuk membangunkan syiar Islam.Di kalangan orang yang ikhlas dan betul-betul tekad untuk melaksanakannya.Dan di antara mereka pula jarang ada orang yang tidak dihalangi oleh kekuatan didalam dan diluar untuk bertindak.Maka benarlah kata-kata:-

         Sudahlah jumlah mereka itu sedikit,
         Mereka pun lebih sedikit dari yang sedikit.

              Maka telah wujudlah kepada kita,apa yang telah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum ini.Semua ini adalah sebagai peringatan bagi kita.Ketika beliau bersabda:''Hampir tiba masanya ketika umat- umat lain merebut-rebut kamu,sepertimana orang-orang yang hendak makan merebut-rebut hidangannya. Para sahabat berkata,"Apakah kerana jumlah kami sedikit ketika itu Ya Rasulullah?"Beliau menjawab, "Tidak,bahkan pada ketika itu jumlah kamu sangat banyak.Akan tetapi pada masa itu kamu terumbang-ambing seperti terumbang-ambingnya buih,dan ALLAH SWT pasti akan mencabut rasa segan dari hati musuh-musuh kamu,serta meletakkan rasa wahn di hati kamu."mereka bertanya,"Apakah itu Wahn Ya Rasulullah,Lalu beliau pun menjawab,"Cintakan dunia,dan benci kematian."

             Semua ini adalah kaedah yang digunakan oleh pihak luar(orang bukan Islam) yang tidak berhasil, kecuali ketika penyakit dalaman semakin parah,iaitu penyakit Wahn.Penyakit Wahn semakin menjalar dikalangan kaum Muslimin dan cintakan dunia telah mendominasi hati mereka.

             Berdasarkan perkara-perkara ini,sunatullah terhadap umat Islam khususnya,dan umat-umat lain umumnya,adalah bahawa kejayaan itu tidak akan abadi,dan kejatuhan itu pula tidak akan berterusan.Bahkan  ALLAH SWT telah menjanjikan untuk menggilirkan hari-hari di antara manusia.Yang mulia tidak akan selamanya mulia,dan yang hina tidak akan selamanya hina.

            Allah SWT telah berfirman,
"Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia."
                                                                        (Surah Ali Imran ayat 140).

           Selain sunnah umum kepada seluruh umat ini,ada lagi sunnah khusus hanya bagi umat Islam.Iaitu bahawa umat Islam tidak akan mati secara keseluruhannya,dan tidak dapat disingkirkan sehingga ianya lenyap atau musnah.Bahkan,kadang-kadang ianya akan menjadi lemah dan sangat lemah.Akan tetapi,pada bila-bila masa pun,agama Islam tidak akan lenyap atau sekadar tinggal namanya.

          Sejarah merupakan bukti yang paling kukuh terhadap hal ini.Musuh-musuh Islam telah beberapa kali berasa sangat gembira kerana  menyangka bahawa umat Islam telah disingkirkan,negara-negara Islam serta kekuatan pemerintahannya telah lenyap buat selama-lamanya.Akan tetapi kegembiraan mereka tidak kekal lama dan hanya sia-sia sahaja.Ini adalah kerana dalam beberapa tahun atau beberapa abad sahaja Umat Islam kembali bangkit seperti keadaan sebelumnya dan kembali memegang pemerintahan.

        Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan anugerah kepada umat Islam pada zaman kita sekarang ini.Kerana zaman ini merupakan zaman kebangkitan semula sesudah tadinya kita lalai,dan keterjagaan kita semula dari tertidur dengan lena.Dan tanda-tanda kebangkitan ini kita dapat lihat dengan jelas dalam raut-raut wajah masyarakat Islam kini.

       Namun realitinya,harus ditegaskan bahawa kebangkitan ini sebenarnya memerlukan kepada dukungan, keteguhan dan kesepaduan masyarakat di atas kebenaran,dan haruslah berdiri dengan tekad dan haruslah tidak lemah di hadapan musuh-musuh.Tidaklah harus berada dalam kelemahan sama ada kelemahan itu datangnya dari sebab kebodohan atau pengkhianatan,ataupun dari luar sama ada dengan tipu muslihat ataupun permusuhan.Sehingga mampu mengagumkan orang-orang yang btul-betul di atas jalannya sehingga mampu mengagumkan orang-orang yang beriman dan menjengkelkan orang-orang kafir serta munafik serta mengangkat martabat umat Islam di seluruh dunia.

       Jika seorang perempuan,ketika saat dia melahirkan seorang anak,dia memerlukan kepada tenaga orang lain untuk membantunya bersalin seperti doktor dan para jururawat supaya dia dapat bersalin dengan selamat,seperti itu juga umat Islam pada zaman sekarang ini juga memerlukan bantuan masyarakat disekeliling yang dimaksudkan di sini bukan sahaja kaum lelaki,tetapi kaum wanita juga mempunyai peranan yang besar.Dan sebenarnya boleh dikatakan bahawa peranan kaum wanita itu lebih banyak dari lelaki.
Kenapa?Kerana kaum wanita mempunyai peranan yang sangat besar dalam mmbawa umat untuk menangani krisis dan menyebarkan usaha-usaha kebangkitan Islam dikalangan masyarakat.Ini boleh kita jelaskan melalui penjelasan-penjelasan yang berikut:

       Kedua;besarnya peranan wanita dalam menangani krisis.

       Peranan ini boleh kita lihat dengan jelas melalui beberapa sebab berikut:

   1.Wanita dalam Islam bukanlah sesetengah masyarakat sebagaimana yang pernah disebutkan oleh sebahagian dari manusia sebelum ini.Akan tetapi dia termasuklah dalam masyarakat secara keseluruhannya, seperti kata seorang pendakwah,"Kamu adalah sebahagian dari masyarakat dan kamu melahirkan sebahagian lagi.Ini bereti,kamu adalah masyarakat secara kesuluruhannya."

         Beginilah Islam memandang perempuan dan beginilah Islam meletakkan peranan dan tanggungjawab yang besar di bahu wanita sehingga membuatnya mendapat tempat yang teratas diantara orang-orang yang mempunyai tanggungjawab dalam membangunkan semula masyarakat dan agama Islam.

       2.  Masyarakat sekarang sangat memerlukan pemimpin Muslim yang dapat menyatukan visinya serta menyatukan pendapatnya,yang boleh mewujudkan kemenangan dengan kuasa Allah SWT.

         Pemimpin yang dimaksudkan ini tidak akan turun dari langit atau keluar dari perut bumi,melahirkan dia akan lahir dari rahim ibunya,seorang perempuan dan dia akan terdidik oleh perempuan itu.Ini bereti bahawa seorang perempuanlah yang akan melahirkan pemimpin tersebut,mengasuhnya,dan menjadikan dia seorang yang boleh diterima oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin.Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh perempuan-perempuan salafus soleh bersama anak-anak mereka seperti Asmaa` bersama Abdullah Ibn Zubair ,dan Al-Khunsaa` bersama empat orang puterinya.

     3.Umat keseluruhannya,memerlukan kepada tarbiyah imaniyah(pendidikan iman),iaitu pendidikan yang memperkenalkan kepada muslim akan perbezaan diantara roh dan jasad,nilai dunia dan nilai  akhirat, makna kehidupan dan juga makna kematian.

      Pendidikan inilah yang akan membantu para pemimpin yang bertaqwa untuk mencari & bertemu dengan para pejuang-pejuang yang ikhlas disekeliling mereka supaya mereka dapat bersama-bersama mendukung perjuangan di medan pertempuran untuk menaikkan semula martabat umat Islam.Dan dengan sifat-sifat ini Allah akan membantu memberi kemenangan kepada umat Islam.

     Pendidikan ini tidak akan terjadi dengan sendirinya kecuali dengan tarbiyah dan didikan para ibu yang memahami Islam dengan sebenar-benarnya.Mereka ini akan mengajar dan mendidik jiwa anak-anak mereka  supaya memiliki keimanan yang sebenarnya kepada Allah SWT.

   4.Umat pada zaman sekarang ini berada dalam satu situasi yang secara keseluruhannya memerlukan  peranan setiap anggotanya untuk menunaikan kewajipannya terhadap agamanya.Ini kerana apabila ada cela dari mana-mana bahagian,dengan bersatunya masyarakat secara keseluruhannya mereka akan mampu untuk menutup cela-cela itu secara keseluruhannya juga.Ini akan mampu membuat mereka itu berjaya membangunkan semula masyarakat dan umat Islam kerana Allah SWT.

  Peranan pemimpin di sini adalah sangat besar.Iaitu mereka ini memainkan peranan yang penting dalam rumahtangga Muslim dan keluarga Muslim yang merupakan benteng terakhir bagi umat ini.Jika kaum wanita berjihad dengan baik didalamnya dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya didalamnya,bererti dia telah melindungi umat dari bahaya yang besar dan tanah airnya dari fitnah yang besar.Ini juga dapat membantu mempercepatkan kemenangan umat Islam.

   5.  Perempuan merupakan pintu utama dan besar untuk pihak musuh masuk ke dalam dan merosakkan umat Islam secara keseluruhannya,sama ada pada masa-masa lalu,atau pada masa sekarang ini.

        Rasulullah SAW pernah bersabda,"Aku tidak meninggalkan sesudahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain perempuan."

        Maka,oleh sebab itu,andai kata kaum wanita dapat memainkan peranannya,menjaga kehormatannya dan memelihara dirinya,dia dapat merosakkan rancangan-rancangan jahat pihak musuh Islam dan menutup pintu besar tempat mereka masuk untuk menghancurkan masyarakat Islam.Dan dengan demikian,ini bereti bahawa perempuan-perempuan itu berjaya untuk melindungi dirinya dan juga membela agamanya.

        Disebabkan perkara-perkara yang telah disebutkan sebelum ini,dan juga sebab-sebab lain yang tidak dinyatakan disini,sangat-sangat pentinglah untuk kita berbicara dengan wanita pada zaman sekarang ini.Maka wanita-wanita ini wajiblah untuk memahami,melaksanakan,mengajak,bersikap konsisten dan menjalankan peranannya terhadap agamanya serta umatnya.

       Alhamdulillah,sejarah Islam kita penuh dengan bukti-bukti dan contoh-contoh yang menegaskan bahawa kaum wanita telah berjaya dalam menunaikan tanggungjawab dan peranannya dengan sebaik-baiknya dalam bidang kemasyarakatannya pada masa-masa lalu,sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan seterusnya didalam buku ini.

       Di sini juga akan ditegaskan bahawa,seandainya kita mampu untuk mencontohi peranan-peranan wanita-wanita solehah sebelum kita ini,maka kita juga akan mampu untuk berjaya dalam membangkitkan semula masyarakat Islam dan agama Islam.Ini hanya memerlukan kepada orang yang membimbing dan meletakkan wanita di jalan kebenaran serta mengasah tekad mereka supaya mencontohi teladan-teladan yang baik yang juga akan membantu kehidupan mereka di akhirat kelak.Buku ini mungkin dapat membantu wanita-wanita zaman sekarang ini.               
                                   "......perempuan yang solehah mestilah taat dan memelihara kehormatannya dirinya    ketika ketiadaan suaminya dengan perlindungan Allah....."
                                          (Surah an-Nisa:34)

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Para ulama telah banyak menulis buku-buku dan telah ada pelbagai perbahasan yang memperlihatkan betapa terhormatnya kedudukan di mana Islam meletakkan wanita. Perbahasan ulama-ulama tentang tingginya kedudukan wanita dalam Islam ini telah dinyatakan dengan jelas tanpa ada satu kesamaran atau satu syubhat yang palsu pun,melainkan semuanya telah dinyatakan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kukuh.
        Maka,disebabkan itu,apa yang saya ingin nyatakan di sini hanyalah satu kesimpulan mudah dan ringkasan yang sederhanang dari pendapat -pendapat para ulama ini bagi orang-orang yang ingin mengetahui sedikit sebanyak tentang tema besar ini.
         Dalam pengenalan yang singkat ini saya ingin menegaskan satu hakikat penting yang perlu benar-benar jelas  iaitu;-
          Ketika para ulama dan fuqaha berbicara tentang kedudukan wanita dsebagaalam Is
lam,mereka tidak membela Islam.Ini kerana Islam tidak pernah berada dalam keadaan salah berkaitan dengan apa-apa masalah termasuklah permasalahan berkaitan dengan wanita.Islam tidak pernah sesekali pun salah dalam hal ini,kerana Islam merupakan agama dan syariat ALLAH SWT yang Maha Bijaksana ,yang mana akal dan pemahaman manusia tidak pernah sampai ke tahap itu.
          Kedudukan wanita dalam Islam boleh dilihat dari dua sudut dan perspektif yang berbeza,iaitu;-
    1.Dari perspektif kemanusiaan.Ini  membincangkan kedudukan wanita dalam Islam yang memiliki kriteria-kriteria manusia seperti juga kaum lelaki.
    2.Dari perspektif kewanitaan.Ini membincangkan keadaan wanita yang membezakannnya dengan lelaki dengan ciri-ciri khas kewanitaannya.
        Lalu Islam memberi wanita hak kemanusiaan secara kukuh dan menjaga kriteria-kriteria kewanitaannya secara sempurna serta tidak mengabaikan kedua-duanya.

        Ustaz Al-Bahi Al-Khauli berkata,"ketika Islam mengembalikan wanita kepada kedudukannya,Islam bertolak dari watak dan tabiatnya,dan Islam telah meletakkan kedudukan wanita sama sahaja dengan lelaki dalam seluruh hak dan kewajipan sebagai manusia,juga telah mendeklarasikan sifat-sifat manusia wanita  yang khusus yang membezakannya dari lelaki dengan menganggapnya sebagai wanita yang memiliki sifat-sifat khusus dan hak serta kewajipan-kewajipan yang berbeza.Dalam tasri`nya,pada kedua-dua dimensi bagi perempuan ini,Islam tidak mengabaikannya dari keadaan fitrah semulajadi,dan juga tidak melampauinya jauh yang telah digariskan oleh alam bagi seorang wanita."
       
        Nas-nas al-Quran dan Sunnah mengukuhkan lagi pandangan Islam terhadap wanita yang memberinya kedudukan yang sangat tinggi,mulia dan terhomat.Dan disini kami akan paparkan beberapa contoh tersebut:-

        1-Dalam mengukuhkan sifat kemanusiaan seorang Muslimah ALLAH SWT berfirman:

"Hai manusia,sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi ALLAH SWT ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali."
                                                                                (Surah Al-Hujuraat:13)

       Ini bererti bahawa dia sama seperti kaum lelaki dalam sifat kemanusiaan dan dia adalah saudaranya sesama manusia.ALLAH SWT telah menciptakannya sebagaimana dia menciptakan lelaki,dan tidak ada kelebihan kaum lelaki keatasnya.Oleh kerana itu,Rasulullah SAW telah bersabda,"Sesungguhnya kaum wanita adalah saudara kandung kaum lelaki."

     2-Oleh kerana sifat kemanusiaannya telah dikukuhkan,maka dia mestilah memikul tanggungjawab penuh terhadap perbuatan-perbuatannya.Dan ini bererti bahawa dia akan mendapat ganjaran pahala dan menanggungnya seksa atas segala perbuatannya.ALLAH SWT telah berfirman:

        "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya(dengan berfirman):"Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu,baik laki-laki atau perempuan,(kerana)sebahagian kamu adalah turunan dari sebahagian yang lain."
                                                                                                     (Surah Ali Imran:195)

          ALLAH SWT berfirman lagi:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal soleh,baik laki-laki mahupun perempuan,sedang dia adalah orang yang beriman,maka mereka itu akan masuk kedalam syurga dan mereka tidak akan dianiaya walaupun sedikit."
                           (An-Nisaa`:124)

    3-     Jika dia harus memikul tanggungjawabnya,maka sia mestilah mempersiapkan diri untuk memikul tanggungjawab ini.Ini bererti bahawa dia harus dididik dengan sebaik-baiknya dan diajari dengan ajaran-ajaran yang benar.

          Rasulullah SAW bersabda,

                "Sesiapapun laki-laki yang memilih hamba sahaya perempuan,lalu dia mengajarinya dengan sebaik-baiknya,dan mendidiknya dengan bagus,kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya,maka baginya dua ganjaran pahala."       Rasulullah SAW bersabda lagi,
"menuntut ilmu itu adalah kewajipan atas setiap Muslim."Dan perempuan juga adalah termasuk dalam kewajipan ini,sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi,"Sebahagian penulis memasukkan di bahagian akhir hadith ini kata Muslimah,padahal sedikit pun tidak ada disebutkan dari perawi-perawinya,sekalipun maknanya memang sohih"

       Diantara aspek yang menguatkan hal tersebut adalah bahawa seorang perempuan pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata,"Kaum lelaki telah mengalahkan kami atasmu.Maka khususkanlah kepada kami satu hari  dari dirimu."lalu beliau menetapkan satu hari untuk mereka di mana beliau menemui mereka dan menasihati mereka serta memerintakan mereka."

    4-Apabila wanita telah menjadi terpelajar dan terdidik,maka tida mungkin sama sekali mereka ini tidak mendapat hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

        Maka dari segi keupayaan ekonominya,Islam memberinya hak untuk memiliki,mewarisi,berjual-beli,menerima , memberi , dan lain-lain urusan muamalat.


        ALLAH SWT berfirman:

"Bagi kaum laki-laki ada hak dan bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabatnya,dan bagi orang perempuan ada hak dan bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabatnya,baik sedikit atau banyak , menurut bahagian yang telah ditetapkan." (An-Nisaa`:7)

       Dan ALLAH SWT berfirman lagi:

"Berikanlah mas kahwin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati,maka makanlah(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisaa`:4)

        Rasulullah SAW bersabda,
           "Wahai sekalian perempuan , bersedekahlah kamu........."Al-Hadith.
   Rasulullah SAW bersabda lagi,
"Jika perempuan berinfak makanan dari rumahnya, tanpa merosakkan , baginya pahala kerana apa yang diinfakkannya itu dan bagi suaminya pahala kerana apa yang diusahakannya."Al-Hadith.

       Dari segi keupayaan sosialnya,Islam telah memberinya hak untuk memilih lelaki yang disukainya sebagai suami. Dan tidak ada seorang pun dari walinya, yang boleh memaksanya untuk menerima seseorang sebagai suaminya, walaupun yang memaksanya itu adalah bapa kandungnya sendiri.

       Rasulullah SAW bersabda,
"Janda lebih berhak atas dirinya dari walinya,dan bagi anak dara pula haruslah diminta izin oleh ayahnya mengenai dirinya , dan izinkannya itu adalah diamnya."
     
        Jika ada seorang yang memaksanya atas hal tersebut (perkahwinannya) , maka Islam menyerahkan masalah tersebut kepadanya.Jika dia mahu , dia bolehlah menerimanya , dan jika dia mahu, dia juga boleh menolaknya."

         Seseorang gadis pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata,"Ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya untuk meninggikan kerendahan darjatnya."Maka Rasulullah SAW pun menyerahkan masalah tersebut kepadanya.Lalu dia berkata,"Aku telah memperbolehkan apa yang telah diperbuat ayahku.Akan tetapi aku hanya ingin memberitahu kaum wanita bahawa para ayah tidak memiliki sedikit hak pun dalam masalah ini."

          Imam Ibn Al-Qayyim berkata,"perawan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah,dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan redhanya.Ini adalah pendapat jumhur salaf,mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya,iaitu pendapat yang kami serahkan kepada ALLAH SWT dan tidak kami yakin selain darinya,iaitu pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah SAW.Perintahnya, larangannya, kaedah-kaedah syariatnya dan kemaslahatan-kemaslahatan umatnya."

5.Bahkan Islam telah menghantarkan perempuan lebih jauh dari itu,ketika Islam menjadikannya bertanggungjawab terhadap memperbaiki masyarakat melalui amalan amar ma`ruf dan nahi mungkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

          ALLAH SWT berfirman:

"dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan,sebahagian mereka(adalah)menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.Mereka menyuruh(mengerjakan)yang ma`aruf,mencegah dari yang munkar,mendirikan solat,menunaikan zakat,dan mereka taat pada ALLAH Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,"
                                                                                             (Surah At-Taubah:71)

6.Penghormatan tersebut mencapai maknanya yang paling luhur ketika Islam menjadikan perempuan jaminan perlindungan yang membuatnya dapat menjamin dan melindungi sesiapa pun yang dikehendakinya dari kalangan musuh,sehingga semua manusia harus menjalankan perintahnya dan memberi respon terhadap perkataannya.Maka tak seorang pun yang boleh mengusik orang yang telah dijaminnya itu.

           Aisyah RA berkata,"Jika ada perempuan yang menjamin orang-orang Mu`min,maka itu boleh."
     
             Hal tersebut termasuklah perkara yang paling kritikal,bahkan barangkali perkara ini merupakan perkara yang paling kritikal dan paling perlu berhati-hati dan berwaspada.Ini bereti pengukuhan keupayaan dan keadilannya dalam masalah tersebut setakat sampai sini merupakan kepercayaan Islam yang mutlak terhadap keistimewaan-keistimewaan yang tinggi yang diberikan kepada kaum wanita.Ini juga merupakan tingginya kehormatan serta kedudukannya dalam kehidupan.

             Ini semua merupakan contoh-contoh pandangan Islam terhadapa perempuan dalam dimensi kemanusiaanya yang sama dengan kaum lelaki.
             Adapun pandangan Islam dari sudut kewanitaannya yang hanya khusus baginya boleh dilihat melalui contoh-contoh berikut:

              1. Islam melindunginya dan menjaganya dari kesusahan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan.Maka Islam mewajibkan atas walinya untuk memberikan nafkah kepadanya,sama ada walinya itu,ayah kandung,saudara lelakinya,bapa saudaranya,ataupun selain dari mereka.Jika dia telah menikah,maka tanggungjawab memberi nafkah dan memenuhi segala keperluannya beralih kepada suaminya walaupun dia memiliki harta.

            Rasulullah SAW bersabda,

            "Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak perempuan,dia melindungi mereka,menyayangi mereka, dan menanggung mereka,maka wajiblah baginya syurga."ada yang berkata,:Wahai Rasulullah,jika dua orang?" Beliau pun menjawab,"sekalipun dua orang."Perawi berkata,"Maka sebahagiaan orang melihat sekiranya dia mengatakan seorang nescaya beliau berkata,"Dan satu orang pun."

          Dari Mu`awiyah Ibn Hiyadh Ra,dia berkata,"aku berkata,"Wahai Rasulullah,apakah hak isteri salah seorang dari kami atas suaminya? "Beliau menjawab,"Engkau memberinya makan jika engkau makan,engkau memberinya pakaian jika engkau memakai pakaian,engkau tidak memikul wajahnya,tidak menjelek-jelekannya dan tidak memboikotnya kecuali di rumah."

          Tanggungan ini merupakan tuntutan alaminya sebagai seorang wanita yang harus mengurus rumahnya serta mengasuh anak-anaknya,dan ini merupakan tugasan berat yang memerlukan tenaga yang besar serta tunpuan yang sepenuhnya.Oleh sebab itu,Islam tidak mewajibkannya bekerja diluar rumah,kerana ini merupakan kezaliman baginya.Ini kerana apabila bekerja diluar dan penat di dalam rumahnya,lalu bagaimana dia boleh menggabung antara ini dan itu?!

        Sesungguhnya ini,dari sudut pandangan Islam bertentangan dengan tabiat kewanitaanya selama keadaannya tidak memaksanya bekerja,dengan peraturan-peraturan syariat yang telah dibatasi Islam untuk pekerjaan wanita,dan sekiranya tidak terkeluar dari keadaan terpaksa.

       2. Islam menjaga sifat kewanitaannya sehingga dia tetap menjadi sumber perasaan-perasaan sayang,lemah lembut,dan indah.Oleh kerana itu,Islam menghalalkan baginya sebahagian yang diharamkan atas kaum lelaki berdasarkan tuntutan watak wanita dan tugasnya,seperti,memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian sutera tulen.

        Telah disebutkan di dalam hadith,"Sesungguhnya kedua benda ini haram atas segala kaum lelaki umatku,halal bagi kaum wanita mereka."

        Sebaliknya Islam juga telah mengharamkan ke atasnya segala hal yang berlawanan dengan sifat kewanitaannya seperti menyerupai lelaki dalam hal berpakaian,gerak-geri,perilaku dan sebagainya, memperlihatkan perhiasan kepada selain suami dan mahram-mahramnya,atau mengenakan pakaian yang menarik perhatian mereka kepadanya,atau berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya dan bukan pula suaminya.Mereka juga diharamkan dari bercampur gaul dengan lelaki-lelaki ajnabi tanpa ada keperluan yang mendesak,atau keperluan yang sewajarnya,ataupun tidak konsisten dengan batasan-batasan syariat dalam pertemuan dengan mereka.

       Dr Yusuf Al-Qaradhawi berkata,"Dengan hukum-hukum ini,Islam melindungi sifat kewanitaan perempuan dari kejahatan lelaki-lelaki yang jahat,dan menjaga sifat malu serta kehormatannya dengan menjauhkannya dari faktor-faktor,yang boleh menjadikannya sesat.Ini juga bertujuan untuk menjaganya dari fitnah dan hasutan orang-orang yang jahat.Dan yang paling penting sekali,Islam menjaga jiwanya dari tekanan-tekanan disebabkan banyak perkara."

      3. Dan demikian pula halnya dengan hukum-hukum dalam Islam yang membezakan antara lelaki dan perempuan.Ini termasuklah dari segi kepimpinan,warisan,kesaksian,dalam masalah harta dan pindah milik, perwalian umum,serta yang sebagainya.Semuanya secara umumnya kembali kepada pemeliharaan watak wanita,dan perbezaaan struktur fizikal antara lelaki  dan wanita,kejiwaan dan akal-akal mereka.Ini merupakan perbezaan struktur yang telah disebutkan di dalam al-Quran:

        Allah SWT berfirman,

"Dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan."
                                                                                 (Surah Ali Imran:36)

Ya,mereka itu tidak sama dan tidak akan pernah sama selamanya.Jadi mengapa orang-orang barat dan pengikut-pengikut mereka di dalam negara Islam hendak melampaui hakikat alam ini yang telah ditetapkan dan diakui oleh seluruh akal manusia ini?

       Itulah pandangan Islam yang seimbang terhadap perempuan dari sisi kemanusiaan dan kewanitaannya, iaitu satu pandangan yang meletakkan perempuan dalam jalan penghormatan yang hakiki,dan menjaganya, dari seluruh segi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dan masa akan datang dalam pandangan mereka terhadap perempuan.

       Ustaz Al-Aqqad pernah berkata,"Sifat wanita yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah sifat yang di bawa olehnya sejak lahir atau sifat alaminya.Dan hak-hak serta kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam kepada wanita,telah memperbaiki dan memperbetulkan kesalahan-kesalahan masa lalu,pada setiap umat dan peradaban-peradaban yang kuno,dan memberi wanita kedudukan yang belum pernah didapatkannya dari peradaban sebelum ini.Dan setelah kemunculan Islam tidak akan ada satu pun lagi peradaban yang akan memberinya seperti ini.Bahkan,etika-etika peradaban moden datang dalam keadaan semakin mengabaikan dalam hukum-hukumnya dan wasiat-wasiatnya tentang wanita."              "Janganlah kamu nikahi wanita kerana kecantikannya,
               kelak kecantikannya itu akan membinasakannya,
                    janganlah kamu nikahi wanita kerana hartanya,boleh
                  jadi hartanya akan menyebabkan kederhakaanmu;
               sebaliknya nikahilah wanita yang beragama.
           Sesungguhnya wanita yang tidak berhidung dan tuli
               tetapi beragama,itu adalah lebih baik bagimu."
                    (Riwayat Abdullah ibn Humaid).